Jeugdsportnet Zuiderkempen werkt hoofdzakelijk in de vorm van sportacademies waarbij clubs per sporttak de krachten bundelen. Voetbalclubs, basketbalclubs, badmintonclubs, volleybalclubs en korfbalclubs die behoren tot de deelnemende gemeenten nemen deel.
Andere clubs met jeugdwerking zijn in de mogelijkheid om op occassionele basis samen te werken.  

De trainers/trainerscoördinatoren en de voorzitters zijn de aanspreekpersonen.
De 8 Kempense korfbalclubs hebben allen een vrijwilligerscoördinator.   

 


In de periode 2009-2019 bestond Jeugdsportnet KDR uit 3 deelnemende gemeenten nl. Kasterlee, Dessel en Retie.

21 verschillende sporten kunnen worden beoefend in 49 sportclubs. 
Je vindt een overzicht in de Jeugdsportbrochure KDR.