Academies
 
Korfbalacademie
 
Beleid

We bundelen met grote fierheid alle krachten vanuit de Kempense korfbalverenigingen om alle jeugdspelers op te leiden op lokaal, regionaal of landelijk niveau in een sterke eigentijdse sportvereniging. Onder de noemer van ‘Kempense Korfbalacademie’ versterken we elkaar. We maken een actieve korfbalregio mede onder impuls van de gemeente Kasterlee, Dessel, Retie, Geel, Mol, Balen, Meerhout en Laakdal.  

Vanuit onze Kempense identiteit creëren we samen met experts en sterke partners met passie een nieuwe dimensie voor een attractief en efficiënt jeugdkorfbal.

Jaarlijks maken we een actieplan op dat kadert binnen het meerjarenplan 'Allemaal sterke Kempense korfbalclubs in 2028' 

Twee keer per jaar komt een afvaardiging (voorzitter jeugdbestuur en hoofdtrainer jeugd) van alle betrokken korfbalclubs bij elkaar om de afgelopen periode te evalueren en de komende periode voor te bereiden. De planning op middellange en lange termijn staat geagendeerd. 

De coördinator van het Jeugdsportnet Zuiderkempen, afdeling Kempense Korfbalacademie, bereidt het overleg voor en maakt het verslag.  

Sinds 2020 hebben we Actieve Lerende Netwerken (ALN) ingericht om de participatie te verhogen nl. ALN voor voorzitters, trainers, KSP, multimove, vrijwilligers, K4. 
Vanaf 2022 komt het ALN finance erbij.   

De Kempense Korfbalacademie is een verankerd regionaal netwerk in de Antwerpse Kempen. Zij is een aanspreekpunt en solide partner om overkoepelende doelstellingen sneller te bereiken.

De Kempense Korfbalacademie is een sterk samenwerkingsverband van 8 korfbalclubs, 8 gemeenten en 5 partners.  

Om een kwaliteitsvol beleid te voeren laten we ons adviseren door experten.  

© 2020, website powered by Twizzit.com