Academies
 
Korfbalacademie
 
Beleid

Met grote fierheid bundelen we alle krachten voor stevige, open en sociale korfbalclubs met korfbal en vrienden voor het leven. Zo versterken we de maatschappelijke cohesie, de democratische participatie en ook de fysieke, mentale en sociale gezondheid.

We geven iedereen de kans om een leven lang dicht bij huis te korfballen, elk op zijn/haar eigen manier en niveau. 

Onder de noemer 'Kempense Korfbalacademie' bouwen we een actieve korfbalregio, mede onder impuls van de gemeente Kasterlee, Dessel, Retie, Geel, Mol, Balen, Meerhout en Laakdal. Vanuit onze Kempense identiteit versterken we elkaar en creëren samen met experts en sterke partners met passie een nieuwe dimensie voor een attractief en efficiënt jeugdkorfbal. 

 

Jaarlijks maken we een actieplan dat kadert binnen het meerjarenplan 'Allemaal sterke Kempense korfbalclubs in 2028'. De clubvoorzitters nemen het actieplan op in hun clubbeleid en volgen de praktische uitvoering op. 

Clipje : Vraag het aan de voorzitter van jouw club.

Twee keer per jaar komt een afvaardiging (voorzitter jeugdbestuur en hoofdtrainer jeugd) van alle betrokken korfbalclubs bij elkaar om de afgelopen periode te evalueren en de komende periode voor te bereiden. De planning op middellange en lange termijn staat geagendeerd. 

De coördinator van het Jeugdsportnet Zuiderkempen, afdeling Kempense Korfbalacademie, bereidt het overleg voor en maakt het verslag.  

Sinds 2020 hebben we Permanent Actieve Lerende Netwerken (PALN) ingericht om de participatie te verhogen nl. PALN voor voorzitters, trainers, KSP, multimove, vrijwilligers, K4. 
Vanaf 2022 komt het PALN finance erbij.   

De Kempense Korfbalacademie is een verankerd regionaal netwerk in de Antwerpse Kempen. Zij is een aanspreekpunt en solide partner om overkoepelende doelstellingen sneller te bereiken.

De Kempense Korfbalacademie is een sterk samenwerkingsverband van 7 korfbalclubs, 8 gemeenten en 5 partners.  

Om een kwaliteitsvol beleid te voeren laten we ons adviseren door experten.  

© 2020, website powered by Twizzit.com