Academies
 
Voetbalacademie
 
Acties

Voetbal Kempen Connect verbindt het Kempens jeugdvoetbal.
Sinds 2020 organiseren we hiervoor samen met Hogeschool Thomas More een jaarlijks event.
Vanaf 2022 is Voetbal Vlaanderen kennispartner. 
We brengen mensen met passie voor voetbal uit 29 Kempense gemeenten samen, gaan in dialoog, plannen acties en faciliteren de uitvoering ervan. Het accent ligt op het betrekken van jongeren.

Geïnteresseerden, steden/gemeenten en bedrijven zijn welkom om een steentje bij te dragen. 

'Wedstrijden met het accent op fair play' in de onderbouw is het hoofdthema binnen de actie 'Jeugdvoetbal in Laakdal 2020 - 2025' tijdens de coronaperiode 2020-2021.

Met een samengesteld team, onder de naam Laakdal United, nemen we deel aan de Beker van het Nieuwsblad'. Dit thema vervangt vanaf 2021-2022 het vorige. (21/06/2021

Vanaf 2022-2023 nemen VV Laaldal, Excelsior Vorst en FC Netezonen over. Ze gaan resoluut voor een doorgedreven jeugdsamenwerking.  

'Doorstroming naar het 1ste elftal' is gedurende 1 seizoen (2020-2021), onder leiding van TVJO André Beyns, het hoofdthema binnen de actie 'Jeugdvoetbal in Meerhout 2020 - 2025'.

'Meisjesvoetbal' is het hoofdthema vanaf het seizoen 2021-2022. Guy Peeters is TVJO. 

Het jeugdbestuur van Berg en Dal VV kiest ervoor om een gezamenlijk project met andere sportclubs in het sportpark te Meerhout op te zetten vanaf het seizoen 2022-2023. Kristof Vlaeyens is TVJO.   

 

Samen de 'schaal van Balen' organiseren en 'sportouders' zijn de gekozen onderwerpen (op participatieve wijze) binnen de actie 'Jeugdvoetbal in Balen 2020 - 2025'. (20/05/2020).

Het drieluik 'bijscholing - trainingen - interclub' is de verfijning die gekozen is door de jeugdverantwoordelijken van Verbroedering Balen en Zwaluwen Olmen. (19/01/2022)

 

Samenwerken en de krachten bundelen willen de 5 betrokken clubs doen binnen de actie 'Jeugdvoetbal in Mol 2020 - 2025'. De concrete uitwerking wordt besproken na de corona-crisis. (17/06/2020)

'Elkaar beter te leren kennen via voetbalactiviteiten tussen minstens 2 clubs met accent op de 3de helft' en ' de communicatie verbeteren in verband met stroming tussen Molse clubs van spelers (heen en terug) en trainers' zijn de 2 hoofdaccenten waarvoor alle 5 de clubs in onderlig overleg hebben gekozen. (10/11/2021)

'Beginnende jeugdtrainers in de onderbouw (vaak zonder diploma) permanent bijscholen/begeleiden' is het hoofddoel binnen de actie 'Jeugdvoetbal in Geel 2020 - 2025'. 
Op participatieve wijze werd dit thema gekozen door de 6 betrokken Geelse clubs met jeugdwerking (08/01/2020) 
Concreet ondernemen we 'Opleidingstraject voor jeugdtrainers - Doelkansen creëren vanuit opbouw'. Via een 10-wekenchallenge geven trainers wekelijks training, coachen in het weekend een wedstrijd en evalueren. Verder ontvangen de beginnende trainers wekelijks inspiratie en kunnen ze permanent via mail vragen stellen aan trainers met meer ervaring. Deelnemende trainers en clubs ontvangen een mooie waardering. 
Vanaf 2023-2024 verfijnen we de werking. Zo houden we rekening met de aandachtspunten van de jeugdtrainers.  

Een denkteam 'Toekomst Jeugdvoetbal in Geel' brengt verantwoordelijken uit de Geelse voetbalclubs samen. Van hieruit kunnen nieuwe gezamelijke acties ontstaan. (sinds 17/08/2021)

Van bij de start in 2009 ligt het accent op versterking van trainers zodat jonge voetballers alle ontwikkelingskansen op hun eigen niveau krijgen. 

Doorstroming naar de IP-opleiding van KFC Dessel Sport voor getalenteerde spelers en terugstroming naar de moederclub is een prioriteit vanaf 2018.   

De krachten bundelen met Club Brugge Academy begint in 2019-2020 (in 20-21 wordt de naam gewijzigd in Club NXT). Een jaarprogramma wordt opgesteld in onderling overleg. 

  • Onze toptalenten kunnen eenvoudig doorstromen. 
  • Onze trainers kunnen ten allen tijde hun voetbalkennis verruimen. 

Vanaf 2014 slaan de jeugdafdelingen van KFC Dessel Sport en KFC Witgoor Sport de handen in elkaar mede om er apart sterker van te worden. Samenwerkingsafspraken worden vastgelegd in een jaarlijks protocol. 

Vanaf 2022 wordt op vraag van burgemeester Kris van Dijck de samenwerking uitgebreid naar beloften en eerste elftallen. Het was een voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie voor de aanleg van een kunstgrasveld. In overleg hebben KFC Dessel Sport en KFC Witgoor Sport de subsidie onderling verdeeld. De kunstgrasvelden in beide clubs zijn eveneens te gebruiken door de inwoners van Dessel.     

Voetbal Vlaanderen stelt vanaf 2022-2023 een projectcoördintor 'Futbalista' in de provincie Antwerpen aan. 

De Kempense Voetbalacademie springt mee op de kar op vraag van enkele clubs en stelt haar coördinator en kennis ter beschikking voor een duurzaam Futbalistaproject in de Sportregio Zuiderkempen. Bedoeling is om clubs die willen starten/aan de slag zijn met voetbal voor meisjes een duwtje in de rug te geven. Gezamenlijke activiteiten,  van elkaar leren en onderling vertrouwen zijn de voordelen.

© 2020, website powered by Twizzit.com