Academies
 
Basketbalacademie
 
Beleid

We bundelen met grote fierheid alle krachten vanuit de Kempense basketbalclubs om alle jeugdspelers op te leiden op lokaal, regionaal of landelijk niveau in een sterke eigentijdse sportvereniging. Onder de noemer van ‘Kempense Basketbalacademie’ versterken we elkaar. We maken een actieve basektbalregio mede onder impuls van de gemeente Kasterlee, Dessel, Retie, Geel, Mol, Balen, Meerhout en Laakdal.  
Vanuit onze Kempense identiteit creëren we samen met experts en sterke partners met passie een nieuwe dimensie voor een attractief en efficiënt jeugdbasketbal.

Twee keer per jaar komt een afvaardiging (voorzitter jeugdbestuur en hoofdtrainer jeugd) van alle betrokken basketclubs bij elkaar om de afgelopen periode te evalueren en de komende periode voor te bereiden. De planning op middellange en lange termijn staat geagendeerd. 

De coördinator van het Jeugdsportnet Zuiderkempen, afdeling Kempense Basketbalacademie, bereidt het overleg voor en maakt het verslag.   

(Bij de Kempense Basketbalacademie is er 1 jaarlijkse denkdag voor eht 3X3 microbenproject) 

De Kempense Basketbalacademie is een verankerd regionaal netwerk in de Antwerpse en Limburgse Kempen.
Zij is een aanspreekpunt en solide partner om overkoepelende doelstellingen sneller te bereiken. 

De Kempense Basketbalacademie is een sterk samenwerkingsverband van 15 clubs, 3 gemeenten en 4 partners.

Om een kwaliteitsvol beleid te voeren laten we ons adviseren door expert Mario Hendriks.

© 2020, website powered by Twizzit.com