Wat zijn rustige, actieve en super-actieve spelen? En wanneer speel je welk spel het best? Wat is een gezonde voeding- en drankaanbod bij speelpleinwerkingen ?

Jeugdsportnet Zuiderkempen denk op jouw vraag mee.