Om een kwaliteitsvol beleid te voeren laten we ons adviseren door experten en kennispartners. 

Bij Volley Vlaanderen kunnen we steeds terecht met inhoudelijke vragen. Als sportfederatie beschikken zij over de nodige know how.