Twee keer per jaar komt een afvaardiging (voorzitter jeugdbestuur en hoofdtrainer jeugd) van alle betrokken korfbalclubs bij elkaar om de afgelopen periode te evalueren en de komende periode voor te bereiden. De planning op middellange en lange termijn staat geagendeerd. 

De coördinator van het Jeugdsportnet Zuiderkempen, afdeling Kempense Korfbalacademie, bereidt het overleg voor en maakt het verslag.  

Sinds 2020 hebben we Actieve Lerende Netwerken (ALN) ingericht om de participatie te verhogen nl. ALN voor voorzitters, trainers, KSP, multimove, vrijwilligers, K4. 
Vanaf 2022 komt het ALN finance erbij.