Vanaf 2014 slaan de jeugdafdelingen van KFC Dessel Sport en KFC Witgoor Sport de handen in elkaar mede om er apart sterker van te worden. Samenwerkingsafspraken worden vastgelegd in een jaarlijks protocol. 

Vanaf 2022 wordt op vraag van burgemeester Kris van Dijck de samenwerking uitgebreid naar beloften en eerste elftallen. Het was een voorwaarde voor het verkrijgen van een subsidie voor de aanleg van een kunstgrasveld. In overleg hebben KFC Dessel Sport en KFC Witgoor Sport de subsidie onderling verdeeld. De kunstgrasvelden in beide clubs zijn eveneens te gebruiken door de inwoners van Dessel.