Voor sportende kinderen en jongeren zijn sportouders van cruciaal belang. 


Tijdens het gezamenlijke startoverleg van 'Jeugdvoetbal in Balen 2020 - 2025' op woensdag 20 mei 2020 word besloten om het thema 'sportouders' fundamenteel uit te werken. 

Om deze doelstelling te bereiken bouwen we een proces op met tal van partners dat leidt tot een breed gedragen project met bijzonder grote impact. 

'Sportouders' in de ganse Kempen uitrollen en permanent levend houden is de bedoeling op lange termijn.