Om een kwaliteitsvol beleid te voeren laten we ons adviseren door expert Jeroen Verhulst. 


Jeroen Verhulst is Trainer A en verbonden aan de Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen.

Vooral voor vragen in verband met techniek en organisatie kan de Kempense Badmintonacademie bij hem terecht.